مارس 24, 2019
کوچینگ توسعه فردی

وبینار کوچینگ توسعه فردی (متدولوژی ناسا) – مسیح جوادی

  در ادامه فایل تصویری و صوتیِ این وبینار را مشاهده می نمایید
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید