اکتبر 12, 2019
کوچینگ سیستمیک

کوچینگ سیستمیک

کوچینگ سیستمیک برای اولین بار توسط پروفسور”برند ایزرت” مطرح گردید. این روش، شاخه ای جدید در کوچینگ است که برای نمایش تغییر و تحول و هرگونه […]
اکتبر 6, 2019

کوچینگ سیستمیک

کوچینگ سیستمیک برای اولین بار توسط پروفسور”برند ایزرت” مطرح گردید. این روش، شاخه ای جدید در کوچینگ است که برای نمایش تغییر و تحول و هرگونه […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید