فوریه 21, 2019
کوچینگ مدیران اجرایی

کوچینگ مدیران اجرایی

به زودی… کوچینگ مدیران اجرایی
فوریه 7, 2019
کوچینگ مدیران اجرایی

کوچینگ مدیران اجرایی

مدیر شدن کار آسانی نیست. شما با مجموعه‌ای از افراد با دیدگاه‌ها و نقاط ضعف و قوت خاص آن‌ها در یک تیم بزرگ سروکار دارید. برای […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید