آوریل 18, 2019
کوچینگ و فرآیند فروش

کوچینگ و فرآیند فروش – حمید طاهری

برای انجام یک مکالمه فروش اثربخش، کوچ ها می توانند از توانمندی هایی که پیش از این آموخته اند و به طور مداوم در طول مسیر […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید