ژوئن 7, 2019

کوچینگ و منتورینگ – محمدرضا ترابیان اصفهانی

هر آنچه میخواهید راجع به کوچینگ و منتورینگ (مربیگری) بدانید ترجمه و تألیف: محمدرضا ترابیان اصفهانی دانش آموخته دوره های بین المللی کوچینگ و بیزینس کوچینگ […]
می 12, 2019
کوچینگ و منتورینگ

کوچینگ و منتورینگ ، کشف و توسعه مهارت های فردی و شغلی

 
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید