سپتامبر 2, 2019

چند پتانسیلیها : «جنبش یا توسعه»

براستی با ظهور هوش مصنوعی و گذار از عصر اطلاعات به دوران مفهوم گرایی ، چالش های پرچمداران کارآفرینی نوین ( چند پتانسیلی ها ) چیست؟ در این مقاله به اهمیت خود باوری و فاکتور های توسعه فردی آن ها می پردازیم

می 4, 2019
کوچینگ کودکان

کوچینگ کودکان – ساناز رئوف

کوچینگ کودکان لطفا سایر تصاویر و ویدیوی مرتبط با کوچینگ کودکان را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.
فوریه 7, 2019
کوچینگ کودکان و نوجوانان

کوچینگ کودکان و نوجوانان

به زودی… کوچینگ کودکان و نوجوانان
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید