کوچینگ گروهی آنلاین، توسعه فردی در کار

مارس 20, 2019
کارگاه کوچینگ گروهی رضایت شغلی

کارگاه کوچینگ گروهی رضایت شغلی

کارگاه کوچینگ گروهی رضایت شغلی مربی: بهناز نامدار