آگوست 5, 2019

کوچینگ چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟

تفاوت کوچینگ با منتورینگ،آموزش و مشاوره
ژوئن 15, 2019
مسیر کوچینگ

مسیر کوچینگ – اپیزود یکم

سجاد سعید نیا   مسیر کوچینگ تعریف کوچینگ ردپای طرز فکر کوچینگی در انسان‌های اولیه «ایستادن روی هیچی» در کوچینگ ریشه‌های «دانشیِ» کوچینگ در یونان باستان […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید