دسامبر 11, 2019

اخلاق در کوچینگ و اثرات آن بر کوچ

پروسه کوچینگ در مسیر زندگی حرفه ای کوچ به وی کمک می کند که دید بهتری نسبت به زندگی خود پیدا کند. در این یادداشت نگاهی به این روند داریم
اکتبر 1, 2019

پنج راه تبدیل شدن مدیران به کوچ

اگر یک مدیر بخواهد رهبری کند ، باید توانایی های خود را برای کوچ دیگران رشد دهد. این مهمترین مهارت ضروری هر مدیر موفقی در قرن 21 است. روزگار رهبری به روش فرماندهی و کنترل به عنوان روش استاندارد مدیریت افراد مدتهاست گذشته است.

سپتامبر 2, 2019

چند پتانسیلیها : «جنبش یا توسعه»

براستی با ظهور هوش مصنوعی و گذار از عصر اطلاعات به دوران مفهوم گرایی ، چالش های پرچمداران کارآفرینی نوین ( چند پتانسیلی ها ) چیست؟ در این مقاله به اهمیت خود باوری و فاکتور های توسعه فردی آن ها می پردازیم

مارس 9, 2019
کوچینگ شخصی

کوچینگ شخصی

مستلزم نرنجیدن و نرنجاندن‌ها از سوی هر فرد، شناخت صحیح، عمیق و دقیق فرد از خودش هست. اینجاست که کوچینگ شخصی یا سلف کوچینگ، مقدم بر […]
مارس 5, 2019
نازنين ملك بيکلو

نازنين ملك بيکلو

من نازنین ملک بیگلو اولین فارغ التحصیل سطح یک کوچینگ از آکادمی بین المللی کوچینگ  هستم
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید