می 4, 2019
کواکتیو کوچینگ

Co Active Coaching

منظور از کوچینگ کواکتیو (co-active coaching) چیست؟ مدل مربیگری کواکتیو توسط موسسه آموزش مربیگری (CTI: Coaches Training Institute) معرفی شده است. در این مدل چهار سنگ […]
آوریل 29, 2019
کواکتیو کوچینگ

کواکتیو کوچینگ | Co Active Coaching

شما را به مشاهده ویدیویی ناب در بابِ کواکتیو کوچینگ دعوت می نماییم