می 19, 2019
IBC چیست؟

IBC – مسیح جوادی

IBC اولین موسسه تخصصی کوچینگ کسب و کار در ایران متشکل از کوچ های حرفه ای عضو فدراسیون جهانی کوچینگ است که در زمینه ارائه خدمات […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید