نوامبر 6, 2018
تعریف کوچینگ

تعریف کوچینگ

تعریف فدراسیون بین‌الملی کوچینگ(ICF) از کوچینگ چیست؟ “کوچینگ یک همکاری و مشارکت بین کوچ و مراجع است؛ که در طی آن، مراجع با استفاده از تفکر […]