معصومه احمد پناه

کوچ تحصیلی نوجوانان

 

پکیج های کوچینگ من مقالات من

وبسایت : M-ahmadpanah.com
لینکدین : –
اینستاگرام : m.ahmadpanah.coach
شماره تماس : 

تحصیلات

دانشجو دوره pcc

آکادمی فارسی زبانان کوچینگ 

سوابق کاری

عضو انجمن نخبگان نوبل

سال ۹۷ دکتر آزمندیان

پکیج های کوچینگ معصومه احمد پناه

مقالات من