معصومه کاظمی

کوچ مالی

 

پکیج های کوچینگ من مقالات من

وبسایت : –
لینکدین : –
اینستاگرام : iran_financialcoach
شماره تماس : –

درباره من

بنده، معصومه کاظمی، کارشناس ارشد حسابداری، دانشجوی دکترای مهندسی مالی و دانش آموخته ی بیزینس کوچینگ ایران، با افتخار بعنوان کوچ مالی(finance coach)در کنار شما خواهم بود تا با اتکا بر توانایی ها و مهارتها و اقدامگرایی شما ، بی نظمی و آشفتگی ذهنی و مالی خود را با اولویت بندی مالی، بودجه بندی جامع، تدوین استراتژی و رویه های مالی، سامان دادن دارایی ها و شناخت صحیح و مدیریت بدهی ها، افزایش درآمد ها و کاهش منطقی بدهی ها و سایر موارد … رفع گردد.

رزرو جلسه کوچینگ رایگان 

تحصیلات

کارشناس ارشد حسابداری

دانشجوی دکترای مهندسی مالی

دانش آموخته بیزینس کوچینگ ایران

سوابق کاری

…………………..

پکیج های کوچینگ معصومه کاظمی