عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید

روزی در نقطه عطف زندگی ات با خودت روبرو میشی و احساس میکنی که این تو نیستی و به دنبال گمشده ای به نام خودت میگردی ، من دنبال خودم گشتم تا مثل تکه ای تو این پازل هستی جای خودم رو پیدا کنم ، تا اینکه
فلسفه وجودی ام رو در کمک به دیگران در راستای رشد و توسعه فردی دیدم و برای همین منظور
برای یافتن ابزار مناسب خودم با کوچینگ آشنا شدم و من این ابزار و تخصص رو برای کمک به دیگران انتخاب کردم.
پس از کسب دانش سطح یک کوچینگ از آکادمی FCA من بصورت رسمی فعالیت خودم رو به عنوان کوچ توسعه فردی و تیمی آغاز کردم تا شاهد تولد دوباره هر فرد در زندگی اش باشم
دانش کوچینگ با ابزارهایش بهم این فرصت رو داد تا والاترین ارزش ام رو زندگی کنم یعنی اثرگذار باشم و منشاء تغییر و تحول و حرکت در زندگی دیگران باشم .
مهمترین دستاورد کوچینگ برای هر فرد احساس توانمندی و خودباوری است که برای من بعد از آشنایی با کوچینگ بسیار ملموس بود و شاهد این تاثیر در تمام مراجعین ام بوده ام .
کوچینگ یعنی تو میتوانی و کوچ کسی که بهت کمک میکنه این رو به خودت ثابت کنی .

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
این کاربر هیچ پستی ارسال نکرده است.
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید