عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
hamidtaheri@hotmail.com09123545639http://hamidtaheri_1Twitter

کوچ عملکرد، شناسایی و استفاده بهینه از توانمندی های فرد جهت بهبود عملکرد فردی- برنامه ریزی، هدف گذاری و دستیابی به اهداف فردی و سازمانی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید