عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
chavosh.s.r@gmail.com0917117626309171176263InstagramLinkedIn

عضو کوچینگ FCA
عضو فدراسیون کوچینگ ICF
مدیریت کسب و کار MBA
دَمی با کوچینگِ ⬅️ مُمِد دلها
کوچِ اعتلای درون
کوچ اعتلای فردی و اجتماعی
کوچ اعتلای کسب و کار
کوچ اعتلای زندگی
کوچ قابلیت های ذاتی

instagram.com/M.r.rastegarnia
https://chat.whatsapp.com/L8laeGUFe8o5N5tefASFtf

https://t.me/momede_delha

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید