عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید

فلسفه زندگی: بهبود مستمر
تخصص ها: حسابداری - آموزش
تحصیلات: دکتری حسابداری
شغل: هیات علمی دانشگاه ، پژوهشگر، مترجم ، مولف
شیوه ارتباط از طریق ایمیل : yavesta@hotmail.com

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید